Referencie

 Naša firma je na trhu 15 rokov a počas týchto rokov sme vyrábali a dodávali stolárske výrobky pre stavebné firmy, firmy pôsobiace v cestovnom ruchu ako aj pre súkromné osoby. Uvádzame len niekolko firiem s ktorými sme spolupracovali:
TREOS
VIPEX
Kelcom
Quadriq
Ručka spol.
Tatry mountain resort